Mezzo Panel 1400 X 600 Rectangular Workstation White – OPP1460PWHGO